دوشنبه, 02 بهمن 1396

فلورانس | تورایتالیا

مناطق دیدنی فلورانس

 

میدان دلا سینیوریا فلورانس:

ایتالیا کشوری است به با میدانهایش شهرت یافته است.

 

این میدان یکی از میدانهای قدیمی فلورانس است که در مقابل کاخ وچیو فلورانس قرار دارد..... ادامه مطلب

 


گالری-اوفیزی-فلورانس:

 

 

ساختمان اوفیتزی فلورانس از سال 1356 برای دادستان شهر ساخته شده است...... ادامه مطلب


 قصر و موزه ملی بارجلو

 

موزه ملی بارجلو در نزدیک میدان بار سینوریا قرار دارد...... ادامه مطلب

 


 کاخ پیتی فلورانس:

 

یکی دیگر از دیدنی های ایتالیا کاخ پیتی فلورانس می باشد.... ادامه مطلب


 کلیسا سانتا ماریا دل فیوره:

کلیسا سانتا ماریا دل فیوره یکی از بزرگترین نماد شهر فلورانس به شمار می آید...... ادامه مطلب


 باغ بابالی فلورانس:

باغ بابالی حدود 320 متر مربع و در پشت کاخ پیتی فلورانس واقع شده است......ادامه مطلب